Meer info en downloads

Informatiebrief voor Proefpersonen (PIF) en informed consent formulier (ICF)

Blanco PIF + ICF

 

Informatie van de Rijksoverheid

Brochure ‘Medisch Wetenschappelijk onderzoek: informatie voor de proefpersoon’

 

Relevante literatuur van deze onderzoeksgroep

 

 

Publiciteit COMBO studie

Studieaankondiging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)

Studieaankondiging website Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Studieaankondiging website Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)

Artikel NIV magazine

Radboud report oncologie

Studieaankondiging IKNL

 

Websites

Radboudumc

KWF kankerbestrijding

Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Oncoline schildkliercarcinoom

ClinicalTrials.gov trialregistratie: NCT03905369