Inclusie- en Exclusiecriteria

Weghalen halve of hele schildklier:

Inclusie criteria

 • Leeftijd ≥18 jaar.
 • Solitaire schildkliernodus >1cm <4cm.
 • (US-)FNA met Bethesda V of VI cytologie OF histologisch bewezen laag-risico schildkliercarcinoom volgens de ATA richtlijn na diagnostische hemithyroidectomie.
 • Geen klinische of radiologische aanwijzingen voor pathologische lymfeklieren en/of afstandsmetastasen.
 • Pre-operatieve echografie verricht.

Exclusie criteria

 • Multifocaliteit
 • Incomplete resectie van de primaire tumor bij diagnostische hemithyreoïdectomie
 • Intermediair- of hoog-risico schildkliercarcinoom volgens de ATA richtlijn
 • Chirurgie niet mogelijk (comorbiditeiten of wens patiënt sowieso niet te opereren)
 • Algemene contra-indicatie (bv. Informed consent kan niet worden verkregen, ernstige psychiatrische ziekte)

 

Wel of (nog) niet starten met systeemtherapie (TKI’s):

Inclusie criteria

 • Leeftijd ≥18 jaar
 • Patiënten welke geen of lichte klachten ervaren van een radio-actief jodium refractair, (langzaam) progressief gemetastaseerd schildkliercarcinoom.

Exclusie criteria

 • Ernstige comorbiditeit welke het niet toelaten TKI’s te starten.
 • Contra-indicaties: – niet goed gereguleerde hypertensie                                                                                                                                                                                     – verlengde QTc tijd                                                                                                                                                                                                                    – QTc tijd verlengende co-medicatie                                                                                                                                                                   – sterk verhoogd risico op bloedingen door metastasen of lokale tumorgroei                                                                                      – recente Hb ondermijnende bloeding of wond na operatie                                                                                                                            – cardiale klachten                                                                                                                                                                                                               – ongecorrigeerde hypokaliëmie, -calciëmie, of -magnesiëmie
 • Algemene contra-indicatie (bv. Onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal, ernstige psychiatrische ziekte)