Patiënt includeren

Niet-deelnemend centrum

Bent u een behandelaar in een centrum dat niet deelneemt aan de COMBO Studie en wilt u een patiënt includeren? U kunt uw patiënt verwijzen naar een van de deelnemende centra bij u in de buurt. Neem hiervoor contact op met de hoofdonderzoeker van het betreffende centrum of met de uitvoerend onderzoeker in het Radboudumc: drs. Rosalie Koot, T: 06-82525879. U kunt met haar direct overleggen of inclusie van uw patiënt mogelijk zou zijn.

 

Deelnemend centrum

Bent  u een behandelaar in een van de centra die deelnemen aan de COMBO studie en wilt u een patiënt includeren? Neem contact op met de hoofdonderzoeker in uw centrum, laat de patiënt het informed consent formulier ondertekenen en neem contact op met de uitvoerend onderzoeker in het Radboudumc: drs. Rosalie Koot, T: 06-82525879.