Meedoen met de COMBO studie

Wat houdt uw medewerking aan de COMBO studie precies in?

In de COMBO studie wordt een informatie materiaal ontwikkeld om patiënten te informeren over hun behandeltraject. Hiermee hopen we dat het delen van informatie tussen arts en patiënt verbetert.

Wanneer u in aanmerking komt voor deelname aan de COMBO studie (dit bepaalt uw behandelend arts). Zal uw behandelend arts u vragen of u wilt deelnemen en het toestemmingsformulier na het lezen van de proefpersoneninformatie wilt tekenen.

Stap 1: Loting

Het onderzoek houdt in dat er eerst geloot wordt in welke informatie u krijgt. De ene groep krijgt de normale voorlichting, de andere groep krijgt de normale voorlichting met het informatiemateriaal. De loting blijft voor uw behandelend arts geheim. De onderzoekers weten de uitslag wel, maar hebben er geen invloed op. Het geheimhouden van de loting is binnen wetenschappelijk onderzoek heel gebruikelijk. Het zorgt ervoor dat de verschillende studiegroepen zo onbevooroordeeld kunnen worden onderzocht en zorgvuldig met elkaar kunnen worden vergeleken, zonder (onbewuste) invloed van de loting. De ene groep krijgt alleen een vragenlijst opgestuurd en de andere groep krijgt naast de vragenlijst ook een communicatiehulpmiddel opgestuurd.

Stap 2: Gesprek

Ongeveer 2 weken na de loting komt u terug op de poli voor de volgende afspraak, dit gesprek wordt als geluidsopname opgenomen. U beslist dan samen met uw behandelend arts over de behandeling. De verdere behandeling zal vervolgens gebeuren via de huidige richtlijn.

Vragenlijsten over hoe u omgaat met de ziekte en behandeling daarvan

In de COMBO studie onderzoeken we door vragenlijsten ook hoe u omgaat met de ziekte en de behandeling daarvan. Wij vragen u bij aanvang van uw deelname en een week na het beslisgesprek een vragenlijst in het vullen. Het invullen van deze vragenlijsten duurt ongeveer 15-30 minuten per keer. De onderzoekers sturen de vragenlijsten per email of per post. U kunt bij uw behandelend arts  aangeven wat uw voorkeur heeft.

Wat gebeurt er na deelname aan de COMBO studie

In het kader van de COMBO studie wordt uw behandeling 4 weken gevolgd. Als u een week na het beslisgesprek de vragenlijst hebt ingevuld, is deelname aan de COMBO studie voor u afgelopen.

Uw behandelend arts houdt u hierna natuurlijk wel onder controle.

Wat gebeurt er met de resultaten van de COMBO studie?

Wanneer alle deelnemers hun deelname aan de COMBO studie hebben voltooid, worden alle onderzoeksgegevens bestudeerd en verwerkt. De resultaten zullen door de onderzoekers worden opgeschreven in een wetenschappelijk artikel en gepubliceerd, zodat de eindresultaten in de toekomst ook door andere zorgverleners kunnen worden gebruikt om de zorg voor patiënten met schildklierkanker te verbeteren.